Kullanım Şartları


SATICI BİLGİLERİ

ÜNVAN: OTOM BAĞLANTI ELEMANLARI OTOMOTİV TEKNİK HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
ADRES: FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. TORUN CENTER D BLOK NO: 74 D İÇ KAPI NO: 10 ŞİŞLİ/ İSTANBUL
E-POSTA: OTOM BAĞLANTI ELEMANLARI OTOMOTİV TEKNİK HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ
WEB SİTESİ: www.multiotom.com (Bundan sonra SATICI WEB SİTESİ olarak anılacaktır)

ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.multiotom.com alışveriş sitesine üye olan ya da siparişi veren kişi. 
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

SİTEMİZDE YAPACAĞINIZ HER İŞLEM İÇİN LOG KAYDI VE İP KAYDI TUTULMAKTADIR. OLABİLECEK HERHANGİ BİR MUHALEFET HALİNDE FİRMAMIZ GEREKLİ BİLGİLERİ İLGİLİ RESMİ KURUMLARA VERMEYİ TAAHHÜT EDER.

ÜYELERİMİZİN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE HESAP BİLGİLERİ SAKLIDIR. HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN (RESMİ KURUMLAR HARİÇ) HİÇ KİMSE İLE PAYLAŞILMAZ. 
SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Satıcı web sitesi ve bu siteden sunulan her nevi hizmet SATICI’ya aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler SATICI WEB SİTESİ tarafından sunulan ve telif hakları SATICI’ya ait olan hizmet, platform, oyun ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.


GENEL BİLGİLENDİRME

SATICI WEB SİTESİ tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir.

SATICI bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. SATICI WEB SİTESİ veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların SATICI’ya karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının SATICI’nın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler.

SATICI tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra SATICI gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler SATICI hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette SATICI ‘ya rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

SATICI tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde SATICI kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. SATICI’nın bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda SATICI WEB SİTESİ üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

Kullanıcı ve üyeler SATICI WEB SİTESİ hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak SATICI aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya oyuncular SATICI WEB SİTESİ tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler.

ŞARTLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

SATICI veya SATICI WEB SİTESİ’nin sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

SATICI WEB SİTESİ tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.